62 501-60-70 lub 62-501-76-54 auris@auris.kalisz.pl

Zakres usług / Badania słuchu

Głównym celem badania słuchu jest określenie, czy pacjent ma problemy ze słuchem, czy nie. Podstawą dobrze przeprowadzonego doboru aparatu słuchowego jest prawidłowo wykonane badanie słuchu (audiometria tonalna), które pozwala określić stopień i rodzaj ubytku słuchu. Badanie jest nieinwazyjne, bezpieczne i bezbolesne.

Dla prawidłowego przeprowadzenia badań muszą być zachowane odpowiednie warunki i sposób ich przeprowadzania.

Badamy zarówno dorosłych, jak i dzieci powyżej 6 roku życia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją obsługi lub etykietą dołączoną do produktu.