62 501-60-70 lub 62-501-76-54 auris@auris.kalisz.pl

Zakres usług / Audiometria słowna

Badanie to określa zdolność rozumienia mowy przy różnym jej natężeniu przy pomocy odpowiednio dobranych testów słownych (list wyrazów i cyfr). Podczas badania Pacjent słucha słów podawanych z różnym natężeniem dźwięku. Zadaniem Pacjenta jest powtórzenie tego, co usłyszał. Wynikiem badania jest wykres z krzywą, która pokazuje procent właściwie zrozumianych słów przy określonym poziomie głośności sygnału mowy.