62 501-60-70 lub 62-501-76-54 auris@auris.kalisz.pl

Oferta / Systemy wspomagające słyszenie

systemy-wspomagajace01

Aparaty słuchowe ułatwiają słyszenie poprzez odpowiednie wzmocnienie dźwięków, poprawiając tym samym zrozumienie mowy. W życiu jest jednak wiele sytuacji, w których sam aparat może okazać się niewystarczający.  Osoby, które dotknięte są głębokim niedosłuchem, nawet jeśli noszą dwa aparaty słuchowe, bardzo często mają problemy ze słyszeniem w hałasie lub z dalszej odległości. W takim przypadku warto pomyśleć o dodatkowym urządzeniu – systemie FM, który pozwoli zapomnieć o powyższych problemach i ułatwi komunikację w trudnych warunkach akustycznych. Dźwięki otoczenia są przekazywane do aparatu słuchowego bezprzewodowo, w sposób umożliwiający lepsze zrozumienie mowy w hałasie.

Problemy ze zrozumieniem mowy w hałasie dotykają zwłaszcza dzieci. Wiele z nich, nawet w bardzo dobrze dopasowanych aparatach słuchowych, może mieć problemy w hałaśliwej klasie. Rozmowy koleżanek i kolegów siedzących dookoła, szum, gwar mogą skutecznie utrudnić zrozumienie tematu lekcji. W takiej sytuacji pomocne są systemy wspomagające słyszenie.

Mają one zastosowanie w szkołach, przedszkolach, kościołach. Osoby z problemami słuchu korzystające z takiej pomocy mogą wreszcie bez przeszkód uczestniczyć w życiu codziennym.

Należy również dodać, że urządzenia te mogą być wykorzystywane przez osoby z dobrym słuchem. Zastosowania takie możemy znaleźć chociażby na uczelniach, czy konferencjach.

Systemy FM to urządzenia wykorzystujące bezprzewodowość, działają nawet jeśli na drodze pojawią się przeszkody (np.meble, ściany).

  • Systemy FM działająprawidłowo zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na wolnej przestrzeni.
  • Systemy FM wymagają jedynie krótkiego zaprogramowania.
  • Systemy FM wychwytujemowę z hałasu i stawia ją zawsze na pierwszym planie.