62 501-60-70 lub 62-501-76-54 auris@auris.kalisz.pl

Dofinansowanie z NFZ

W poniższej tabeli zamieszczamy dane na temat obowiązujących dofinansowań oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z nami.

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne

Kryteria przyznawania refundacji obuusznejLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Pacjenci powyżej 26 roku życia / raz na 5 lat1000 zł70%700 zł
Pacjenci do ukończenia 26 roku życia /raz na 3 lata2000 zł100%2000 zł
Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane 1000 zł100%1000 zł

Jeżeli pacjent ma stwierdzony obustronny niedosłuch  przysługuje mu dofinansowanie do dwóch aparatów słuchowych.

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne

Kryteria przyznawania refundacji obuusznejLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Pacjenci powyżej 26 roku życia / raz na 5 lat1800 zł70%1260 zł
Pacjenci do ukończenia 26 roku życia / raz na 3 lata1800 zł100%1800 zł
Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane1800 zł100%1800 zł

Jeżeli pacjent ma stwierdzony obustronny niedosłuch  przysługuje mu dofinansowanie do dwóch aparatów słuchowych.

Wkładka uszna

Kryteria przyznawania refundacji obuusznejLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Pacjenci powyżej 26 roku życia / raz na 5 lat50 zł100%50 zł
Pacjenci do ukończenia 26 roku życia / zgodnie z zaleceniami lekarza, jeśli zachodzi potrzeba60 zł100%60 zł

Jeżeli pacjent ma stwierdzony obustronny niedosłuch  przysługuje mu dofinansowanie do dwóch wkładek usznych.

Systemy FM wspomagające słyszenie

Kryteria przyznawania refundacji obuusznejLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Pacjenci do 26 roku życia / raz na 5 lat5500 zł50%2750 zł