62 501-60-70 lub 62-501-76-54 auris@auris.kalisz.pl

Dofinansowanie z NFZ

W poniższej tabeli zamieszczamy dane na temat obowiązujących dofinansowań oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z nami.

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne

Kryteria przyznawania refundacji obuusznejLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Pacjenci powyżej 26 roku życia / raz na 5 lat1500 zł70%1050 zł
Pacjenci do ukończenia 26 roku życia /raz na 3 lata3000 zł100%3000 zł
Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane 1500 zł100%1500 zł

Jeżeli pacjent ma stwierdzony obustronny niedosłuch  przysługuje mu dofinansowanie do dwóch aparatów słuchowych.

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne

Kryteria przyznawania refundacji obuusznejLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Pacjenci powyżej 26 roku życia / raz na 5 lat3000 zł70%2100 zł
Pacjenci do ukończenia 26 roku życia / raz na 3 lata3000 zł100%3000 zł
Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane3000 zł100%3000 zł

Jeżeli pacjent ma stwierdzony obustronny niedosłuch  przysługuje mu dofinansowanie do dwóch aparatów słuchowych.

Wkładka uszna

Kryteria przyznawania refundacji obuusznejLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Pacjenci powyżej 26 roku życia / raz na 5 lat50 zł100%50 zł
Pacjenci do ukończenia 26 roku życia / zgodnie z zaleceniami lekarza, jeśli zachodzi potrzeba60 zł100%60 zł

Jeżeli pacjent ma stwierdzony obustronny niedosłuch  przysługuje mu dofinansowanie do dwóch wkładek usznych.

Systemy FM wspomagające słyszenie

Kryteria przyznawania refundacji obuusznejLimit ceny określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Pacjenci do 26 roku życia / raz na 5 lat5500 zł70%3850 zł
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją obsługi lub etykietą dołączoną do produktu.